ÅRSMØTE

                                                                   Årsmøte 2014     

                                                       SUZUKIFIOLINISTENES

 HOVEDORKESTER SENIOR

INNKALLING

FREDAG 24. JANUAR KL.18:00

LOVISENBERG MENIGHETSHUS

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Registrering av fremmøtte
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste

 Saksliste for årsmøtet: 

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Fremleggelse av årsberetning
 3. Fremleggelse av regnskap
 4. Godkjenning av ansvarsfritak for det sittende styret
 5. Semesterplan, kontingent og budsjettforslag
 6. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
 7. Valg av nytt styre

 Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styreleder på mailadresse:

ma-torge@hotmail.com innen fredag 17. januar 2014.

 Årsmeldingen vil bli sendt på mail.

                                                                         Velkommen! 

Maria Torgersen

Styreleder

 

 _______________________________________________________________________

Årsmøte 2014     

                                                      SUZUKIFIOLINISTENES

 HOVEDORKESTER JUNIOR 

INNKALLING

FREDAG 24. JANUAR KL.18:00

LOVISENBERG MENIGHETSHUS 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Registrering av fremmøtte
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste

 Saksliste for årsmøtet:

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Fremleggelse av årsberetning
 3. Fremleggelse av regnskap
 4. Godkjenning av ansvarsfritak for det sittende styret
 5. Semesterplan, kontingent og budsjettforslag
 6. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
 7. Valg av nytt styre

 Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styreleder på mailadresse:

ma-torge@hotmail.com innen fredag 17. januar 2014.

 Årsmeldingen vil bli sendt på mail.

Velkommen!

 Maria Torgersen

Styreleder

________________________________________________________________________

Årsmøte 2014     

SUZUKIFIOLINISTENES

 ASPIRANTORKESTER SENIOR

INNKALLING

FREDAG 24. JANUAR KL.18:00

LOVISENBERG MENIGHETSHUS

 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Registrering av fremmøtte
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste

  Saksliste for årsmøtet:

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Fremleggelse av årsberetning
 3. Fremleggelse av regnskap
 4. Godkjenning av ansvarsfritak for det sittende styret
 5. Semesterplan, kontingent og budsjettforslag
 6. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
 7. Valg av nytt styre

 Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styreleder på mailadresse:

ma-torge@hotmail.com innen fredag 17. januar 2014.

 Årsmeldingen vil bli sendt på mail.

Velkommen!

 Maria Torgersen

Styreleder

________________________________________________________________________

Årsmøte 2014        

SUZUKIFIOLINISTENES

 ASPIRANTORKESTER JUNIOR

INNKALLING

FREDAG 24. JANUAR KL.18:00

LOVISENBERG MENIGHETSHUS 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Registrering av fremmøtte
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste

  Saksliste for årsmøtet:

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Fremleggelse av årsberetning
 3. Fremleggelse av regnskap
 4. Godkjenning av ansvarsfritak for det sittende styret
 5. Semesterplan, kontingent og budsjettforslag
 6. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
 7. Valg av nytt styre  

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styreleder på mailadresse:

ma-torge@hotmail.com innen fredag 17. januar 2014. 

Årsmeldingen vil bli sendt på mail.

Velkommen!  

Maria Torgersen

Styreleder