SUZUKIMETODEN

SUZUKIMETODEN I NORGE

Suzukimetodens filosofi er at alle barn kan utvikle sitt potensiale og få et rikere liv gjennom musikk.

Metoden kalles gjerne morsmålsmetoden fordi barna lærer musikk som de lærer sitt språk – via øret.

Fordi barna begynner å spille når de er små, er foreldrene en viktig ressurs i barnas musikalske utvikling.

Filosofien legger stor vekt på at barna skal utvikle seg i et naturlig tempo og i en progresjon som er tilpasset hvert enkelt barn. Barna skal bli glade i musikk, og glade i å musisere, og på den måten kunne utvikle seg i et lekende og musisk miljø.

Metoden er relativt ny i Norge.  Fordi metoden opprinnelig er japansk, foregår det et kontinuerlig arbeide med å tilpasse metoden til norsk kultur, familiestruktur og pedagogiske mønstre.

Mari 3 år
Mari 3 år