SUZUKIMETODEN

SUZUKIMETODEN I NORGE

Suzukimetodens filosofi er at alle barn kan utvikle sitt potensiale og få et rikere liv gjennom musikk.

Metoden kalles gjerne morsmålsmetoden fordi barna lærer musikk som de lærer sitt språk – via øret.

| | | Next → |