SUZUKIMETODEN

Fordi barna begynner å spille når de er små, er foreldrene en viktig ressurs i barnas musikalske utvikling.

Filosofien legger stor vekt på at barna skal utvikle seg i et naturlig tempo og i en progresjon som er tilpasset hvert enkelt barn. Barna skal bli glade i musikk, og glade i å musisere, og på den måten kunne utvikle seg i et lekende og musisk miljø.

Metoden er relativt ny i Norge.  Fordi metoden opprinnelig er japansk, foregår det et kontinuerlig arbeide med å tilpasse metoden til norsk kultur, familiestruktur og pedagogiske mønstre.

| ← Previous | | | Next → |