Island 2023

Hallgrimskirkja – Photo by Gashif Rheza on Unsplash

Vi skal til sagaøya Island denne høsten!


Nesten halvveis til Amerika ligger Island ute i Atlanterhavet. Landet fikk sin selvstendighet i
1944, og har i dag ca 370.000 innbyggere. Island kalles ofte Saga-øya fordi det her ble skrevet ned mange sagaer for nesten 1000 år siden, fortellinger om høvdinger og konger. Den mest kjente forfatteren het Snorre Sturlason og han levde fra 1178-1241. Fortellingen han skrev kjenner vi som “Snorres kongesagaer”.
Island er også kjent for vulkaner og varme kilder. Varme kilder er rett og slett varmt vann som kommer opp fra bakken. Disse varme kildene har folk på Island brukt til oppvarming og ikke minst som varme bad i hundrevis av år. De varme kildene gjør det også lett å varme opp alle de mange svømmehallene som finnes på øya, Islendinger er glade i å bade. Så ta med badetøy.
Husk også at det ofte er kaldt på Island, så ta med varme klær.
Turen blir i forbindelse med høstferien, 5. – 8. oktober. Vi kommer til å bo i hovedstaden
Reykjavik, men legger også opp til en busstur for å se mer av øya. Vegar Vårdal samarbeider
med musiker i Reykjavik, og sammen skal de lage noen nye arrangementer med utgangspunkt i folkemusikk fra Norge og Island som vi kan spille. Vi skal ha øvingene på Tónskóli Sigurdsveins i Reykjavik, og har med oss den islandske fiolinlæreren Anna Hugadottir og elever fra skolen.

Denne turen er en del av prosjektet «Folkemusikk i Vesterled».

Prosjektet skal:

  • motivere og rekruttere nye unge strykere, og knytte vennskap på tvers av landegrenser
  • gi økt kunnskap om musikktradisjonen i de ulike tradisjonsområdene blant dirigenter og instruktører
  • utarbeide gode arrangement med folkemusikk fra Norge, Færøyene, Island, Shetland og Orknøyene som kan brukes av alle orkestre, kulturskoler og andre
  • samle musikere fra alle landene som er med i prosjektet til en større avslutningskonsert
  • formidle og videreføre arbeidet med barn og unge som målgruppe