Møt våre lærere!

Camilla Rognes

Camilla Rognes er dirigent for Suzukifiolinistene og er ansatt i Oslo kulturskole. Camilla har ansvaret for gruppeundervisningen på fredager, i tillegg til å gi individuelle timer.

Utøvende musikerutdannelse har hun fra Barratt-Due musikkinstitutt i Oslo, Guildhall School og Music and Drama i London (diplomstudier) og Norges Musikkhøgskole (hovedfag med fordypning i kammermusikk). Hun har også studert pedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, og har utdannelse som Alexanderteknikklærer fra The Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London. Hun har tatt Suzukilærerutdanning med Martin Rüttiman og er nå i gang med nivå 3.

Camilla har jobbet mange år i Oslo-Filharmonien, spilt i Det Norske Kammerorkester og deltatt på flere store norske kammermusikkfestivaler opp igjennom årene. Hun brenner for å spille fiolin, undervise fiolin – og er en engasjert kammermusiker som ivrer for å sette sammen spennende konsertprogrammer og formidle musikk.

Å legge et godt teknisk og bevegelsesmessig fundament for fiolinspillet er viktig, og det å bruke lek og bevegelse i innlæringen er svært verdifullt. Suzukimetoden der barna i begynnelsen lærer å spille på øret er en stor hjelp i dette. En forståelse for at det er viktig å ha fokus på utvikle det hele mennesket, som en enhet sammensatt av kropp, tanker og følelser, ligger som et bakteppe for undervisningen. Suzukimetoden oppfordrer også til et tett samspill mellom barn, foreldre og lærer, og gjør at det å spille fiolin også innebærer å bli del av et levende fellesskap.

Alle barn har et musikalsk talent som kan utvikles!

Les mer om Camilla på hennes hjemmeside: https://musikeribalanse.no/

Mona Anita Nesse

Mona Anita Nesse er leder for Norsk Suzukiforbund og har lang erfaring som Suzukipedagog. Hun er utdannet ved Østlandets musikkonservatorium, der hun studerte hos Bjarne Fiskum fra 1988-1991. Hun var medlem av Trondheimsolistene 1988-1991.

Suzukilærerutdannelse har hun fra Stavanger og Bergen. Hun har tatt alle nivåer i Suzukilærerutdanningen.

Hun har arbeidet i 7 år ved Stavanger kulturskole og 17 år  ved Sandnes kulturskole.

I 2007 startet hun startet Suzukifiolinistene i Sandnes.

Sommeren 2020 flyttet hun til Oslo , og tok over ledervervet i NSF høsten 2020.

Hun arbeider nå for Suzukifiolinistene i Oslo og har privatelever.