6. Så var det første oppstilling til fotografering