Suzukifiolinistene får besøk fra Brazil!

Camerata Laranjeiras er et ungdomsorkester med base i Rio de Janeiro, Brasil. Det ble startet i 2013 av Karolin Rosalie Broosch (Tyskland), TiagoC osmo da Silva (Brasil) og Kaja Fjellberg Pettersen (Norge). Orkesteret er i utgangspunktet et sosialprosjekt, som ønsker å bringe barn og unge sammen uavhengig av deres bakgrunn.

Prosjektet har i stor grad lykkes i å integrere alle lag til et felles samlingssted, hvor alle medlemmene tar ansvar for hverandre og fellesskapet. Aldersspennet er stort, den yngste i orkesteret er 13 og den eldste 25. Til tross for ulike aldre fungerer samspillet mellom medlemmene ypperlig – og de eldste inspirerer de yngste til å følge sin musikalske drøm og går foran som motiverende mentorer og forbilder.

Oslo strings står som arrangør, og fra 4.-20.mai skal Camerata Laranjeiras  endelig få oppfylt sin største drøm, som er å reise til Norge og spille konserter. 15 musikere kommer for å oppleve den norske kulturen og møte mennesker som kan bidra til å støtte deres vei videre i livet. Orkesteret vil gi uforglemmelige konsertopplevelser, og vi er overbevist om at denne perioden vil skape livslange minner og spor for alle involverte. Det at nordmenn kan oppleve å møte unge mennesker som har jobbet seg opp fra så og si ingenting og med svært få midler er svært berikende. En slik utveksling kan motivere enhver til å se sitt eget liv i et større perspektiv og til å forstå hvor heldig man er som bor i et så velfungerende land som Norge.

I perioden de er her er det arrangert ulike samarbeid, blant annet med Norgesmusikkhøgskoles talentutviklingsprogram, TUP. Sammen skal de ha seminarer og konserter, og det blir utveksling av både musikk og tankesett som kan videreutvikle begge parter ytterligere.
De er i dialog med Bredtveit fengsel om å spille en konsert hos dem på 17.mai, slik at Camerata kan gi noe tilbake til de som trenger det mest i det norske samfunnet.
Den 15.mai arrangerer de en stor støttekonsert i Kulturkirken Jakob, med en rekke profilerte norske artister med på laget.
 

Dette er foreløpig plan for deres opphold i Norge:

4.mai: Ankomst til Norge
5.mai: Møte med TUP på NMH
6.mai: Konsert i Voksen kirke sammen med Suzukifiolinistene
7.-10.mai: reise til Örebro og samspill med Musikkonservatoriet der
11.-13.mai: utflukt og seminar med TUP i Skien
14.mai: åpent for samarbeid
15.mai: støttekonsert i Kulturkirken Jakob med TUP og ulike artister
17.mai: Konsert og møte med mennesker i Bretvedt fengsel